TextBoxBase.PageRight Metoda

Definicja

Przewija zawartość kontrolki o jedną stronę w prawo.Scrolls the contents of the control to the right by one page.

public:
 void PageRight();
public void PageRight ();
member this.PageRight : unit -> unit
Public Sub PageRight ()

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak za pomocą metody PageRight przewinąć zawartość kontrolki TextBox.The following example demonstrates how to use the PageRight method to scroll the contents of a TextBox control.

private void pageRight(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    myTextBox.PageRight();
}
Private Sub pageRight(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
    myTextBox.PageRight()
End Sub

Dotyczy

Zobacz też