TextBoxBase.ScrollToVerticalOffset(Double) Metoda

Definicja

Przewija zawartość kontrolki edycji do określonego przesunięcia pionowego.Scrolls the contents of the editing control to the specified vertical offset.

public:
 void ScrollToVerticalOffset(double offset);
public void ScrollToVerticalOffset (double offset);
member this.ScrollToVerticalOffset : double -> unit
Public Sub ScrollToVerticalOffset (offset As Double)

Parametry

offset
Double

Wartość podwójna, która określa przesunięcie w pionie, do którego ma zostać przesunięte.A double value that specifies the vertical offset to scroll to.

Dotyczy

Zobacz też