Validation.ErrorEvent Pole

Definicja

Identyfikuje Error dołączone zdarzenie.Identifies the Error attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ ErrorEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent ErrorEvent;
 staticval mutable ErrorEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly ErrorEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Dotyczy