Validation.ErrorTemplateProperty Pole

Definicja

Identyfikuje ErrorTemplate załączoną właściwość.Identifies the ErrorTemplate attached property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ ErrorTemplateProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty ErrorTemplateProperty;
 staticval mutable ErrorTemplateProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly ErrorTemplateProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy