Validation.GetValidationAdornerSite(DependencyObject) Metoda

Definicja

Pobiera wartość ValidationAdornerSite dołączonej właściwości dla określonego elementu.Gets the value of the ValidationAdornerSite attached property for the specified element.

public:
 static System::Windows::DependencyObject ^ GetValidationAdornerSite(System::Windows::DependencyObject ^ element);
[System.Windows.AttachedPropertyBrowsableForType(typeof(System.Windows.DependencyObject))]
public static System.Windows.DependencyObject GetValidationAdornerSite (System.Windows.DependencyObject element);
[<System.Windows.AttachedPropertyBrowsableForType(typeof(System.Windows.DependencyObject))>]
static member GetValidationAdornerSite : System.Windows.DependencyObject -> System.Windows.DependencyObject
Public Shared Function GetValidationAdornerSite (element As DependencyObject) As DependencyObject

Parametry

element
DependencyObject

Element, z którego ma zostać uzyskana wartość ValidationAdornerSite .The element from which to get the ValidationAdornerSite.

Zwraca

DependencyObject

Wartość ValidationAdornerSite .The value of the ValidationAdornerSite.

Atrybuty

Dotyczy