Validation.SetValidationAdornerSite(DependencyObject, DependencyObject) Metoda

Definicja

Ustawia ValidationAdornerSite przyłączoną właściwość na określoną wartość określonego elementu.Sets the ValidationAdornerSite attached property to the specified value on the specified element.

public:
 static void SetValidationAdornerSite(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::DependencyObject ^ value);
public static void SetValidationAdornerSite (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.DependencyObject value);
static member SetValidationAdornerSite : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.DependencyObject -> unit
Public Shared Sub SetValidationAdornerSite (element As DependencyObject, value As DependencyObject)

Parametry

element
DependencyObject

Element, dla którego ma zostać ustawiony ValidationAdornerSite .The element on which to set the ValidationAdornerSite.

value
DependencyObject

ValidationAdornerSiteOkreślonego elementu.The ValidationAdornerSite of the specified element.

Dotyczy