VirtualizingPanel.ScrollUnit Właściwość dołączona

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy przewijanie jest mierzone jako elementy w kolekcji, czy jako piksele.Gets a value that indicates whether scrolling is measured as items in the collection or as pixels.

see GetScrollUnit, and SetScrollUnit
see GetScrollUnit, and SetScrollUnit
see GetScrollUnit, and SetScrollUnit

Dotyczy