VirtualizingStackPanel.CleanUpVirtualizedItem Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy element jest ponownie zwirtualizowany przez obiekt ItemsControl , który jest skojarzony z tym wystąpieniem VirtualizingStackPanel .Occurs when an item is being re-virtualized by the ItemsControl that is associated with this instance of VirtualizingStackPanel.

see AddCleanUpVirtualizedItemHandler, and RemoveCleanUpVirtualizedItemHandler
see AddCleanUpVirtualizedItemHandler, and RemoveCleanUpVirtualizedItemHandler
see AddCleanUpVirtualizedItemHandler, and RemoveCleanUpVirtualizedItemHandler

Uwagi

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field CleanUpVirtualizedItemEvent
Strategia routinguRouting strategy DirectDirect
DelegatDelegate CleanUpVirtualizedItemEventHandler

Dotyczy

Zobacz też