Binding.TargetUpdated Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy wartość zostanie przetransferowana z źródła powiązania do elementu docelowego powiązania, ale tylko dla powiązań z NotifyOnTargetUpdated wartością ustawioną na true .Occurs when a value is transferred from the binding source to the binding target, but only for bindings with the NotifyOnTargetUpdated value set to true.

see AddTargetUpdatedHandler, and RemoveTargetUpdatedHandler
see AddTargetUpdatedHandler, and RemoveTargetUpdatedHandler
see AddTargetUpdatedHandler, and RemoveTargetUpdatedHandler

Uwagi

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field TargetUpdatedEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate EventHandler<TEventArgs>, ograniczone do DataTransferEventArgs .EventHandler<TEventArgs>, constrained to DataTransferEventArgs.

Dotyczy

Zobacz też