BindingGroup Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BindingGroup klasy.Initializes a new instance of the BindingGroup class.

public:
 BindingGroup();
public BindingGroup ();
Public Sub New ()

Dotyczy