BindingOperations.CollectionRegistering Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy system powiązania danych zauważy kolekcję.

public:
 static event EventHandler<System::Windows::Data::CollectionRegisteringEventArgs ^> ^ CollectionRegistering;
public static event EventHandler<System.Windows.Data.CollectionRegisteringEventArgs> CollectionRegistering;
member this.CollectionRegistering : EventHandler<System.Windows.Data.CollectionRegisteringEventArgs> 
Public Shared Custom Event CollectionRegistering As EventHandler(Of CollectionRegisteringEventArgs) 
Public Shared Event CollectionRegistering As EventHandler(Of CollectionRegisteringEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<CollectionRegisteringEventArgs>

Dotyczy