DataTransferEventArgs.TargetObject Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt docelowy powiązania powiązania, które wywołało zdarzenie.Gets the binding target object of the binding that raised the event.

public:
 property System::Windows::DependencyObject ^ TargetObject { System::Windows::DependencyObject ^ get(); };
public System.Windows.DependencyObject TargetObject { get; }
member this.TargetObject : System.Windows.DependencyObject
Public ReadOnly Property TargetObject As DependencyObject

Wartość właściwości

DependencyObject

Obiekt docelowy powiązania, które wywołało zdarzenie.The target object of the binding that raised the event.

Dotyczy