FlowDocument.ColumnGapProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności ColumnGap.Identifies the ColumnGap dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ ColumnGapProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty ColumnGapProperty;
 staticval mutable ColumnGapProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly ColumnGapProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy