FlowDocument.ColumnWidthProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności ColumnWidth.Identifies the ColumnWidth dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ ColumnWidthProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty ColumnWidthProperty;
 staticval mutable ColumnWidthProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly ColumnWidthProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy