FlowDocument.FontStretchProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności FontStretch.Identifies the FontStretch dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ FontStretchProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty FontStretchProperty;
 staticval mutable FontStretchProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly FontStretchProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy