FlowDocument.MaxPageWidthProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności MaxPageWidth.Identifies the MaxPageWidth dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ MaxPageWidthProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty MaxPageWidthProperty;
 staticval mutable MaxPageWidthProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly MaxPageWidthProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy