FlowDocument.TextEffectsProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności TextEffects.Identifies the TextEffects dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ TextEffectsProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty TextEffectsProperty;
 staticval mutable TextEffectsProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly TextEffectsProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy