InlineCollection.Add Metoda

Definicja

Run Dodaje element do kolekcji.Adds a Run element to the collection.

Przeciążenia

Add(String)

Dodaje niejawny Run element z danym tekstem dostarczonym Stringjako.Adds an implicit Run element with the given text, supplied as a String.

Add(UIElement)

Dodaje niejawne InlineUIContainer z dostarczonym UIElement już w nim.Adds an implicit InlineUIContainer with the supplied UIElement already in it.

Add(String)

Dodaje niejawny Run element z danym tekstem dostarczonym Stringjako.Adds an implicit Run element with the given text, supplied as a String.

public:
 void Add(System::String ^ text);
public void Add (string text);
override this.Add : string -> unit
Public Sub Add (text As String)

Parametry

text
String

Tekst ustawiony jako Text właściwość dla niejawnego Run.Text set as the Text property for the implicit Run.

Add(UIElement)

Dodaje niejawne InlineUIContainer z dostarczonym UIElement już w nim.Adds an implicit InlineUIContainer with the supplied UIElement already in it.

public:
 void Add(System::Windows::UIElement ^ uiElement);
public void Add (System.Windows.UIElement uiElement);
override this.Add : System.Windows.UIElement -> unit

Parametry

uiElement
UIElement

UIElementUstaw jako Child Właściwość niejawną InlineUIContainer.UIElement set as the Child property for the implicit InlineUIContainer.

Dotyczy