TableCellCollection.TrimToSize Metoda

Definicja

Optymalizuje użycie pamięci dla kolekcji przez ustawienie źródłowej kolekcji Capacity równej Count elementom znajdującym się obecnie w kolekcji.Optimizes memory consumption for the collection by setting the underlying collection Capacity equal to the Count of items currently in the collection.

public:
 void TrimToSize();
public void TrimToSize ();
member this.TrimToSize : unit -> unit
Public Sub TrimToSize ()

Uwagi

Ta metoda może służyć do minimalizowania obciążeń pamięci dla kolekcji, szczególnie jeśli zestaw elementów zawartych w kolekcji ma być statyczny.This method can be used to minimize memory overhead for a collection, particularly if the set of items contained by the collection is expected to be static.

Dotyczy