TextElementCollection<TextElementType>.ICollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów zawartych w ICollection.Gets the number of elements contained in the ICollection. Zamiast tego użyj właściwości bezpiecznego Count typu.Use the type-safe Count property instead.

property int System::Collections::ICollection::Count { int get(); };
int System.Collections.ICollection.Count { get; }
 ReadOnly Property Count As Integer Implements ICollection.Count

Wartość właściwości

Liczba elementów zawartych w ICollection.The number of elements contained in the ICollection.

Implementuje

Dotyczy