FontStretch.FromOpenTypeStretch(Int32) Metoda

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie odpowiadające FontStretch wartości OpenType usStretchClass.

public:
 static System::Windows::FontStretch FromOpenTypeStretch(int stretchValue);
public static System.Windows.FontStretch FromOpenTypeStretch (int stretchValue);
static member FromOpenTypeStretch : int -> System.Windows.FontStretch
Public Shared Function FromOpenTypeStretch (stretchValue As Integer) As FontStretch

Parametry

stretchValue
Int32

Wartość całkowita z zakresu od jednej do dziewięciu, która odpowiada definicji usStretchValue w specyfikacji OpenType.

Zwraca

FontStretch

Nowe wystąpienie elementu FontStretch.

Dotyczy