FontStretch.GreaterThan(FontStretch, FontStretch) Operator

Definicja

Oblicza dwa wystąpienia, FontStretch aby określić, czy jedno wystąpienie jest większe niż inne.Evaluates two instances of FontStretch to determine if one instance is greater than the other.

public:
 static bool operator >(System::Windows::FontStretch left, System::Windows::FontStretch right);
public static bool operator > (System.Windows.FontStretch left, System.Windows.FontStretch right);
static member ( > ) : System.Windows.FontStretch * System.Windows.FontStretch -> bool
Public Shared Operator > (left As FontStretch, right As FontStretch) As Boolean

Parametry

left
FontStretch

Pierwsze wystąpienie FontStretch do porównania.First instance of FontStretch to compare.

right
FontStretch

Drugie wystąpienie FontStretch do porównania.Second instance of FontStretch to compare.

Zwraca

trueJeśli left jest większa niż right; w przeciwnym falserazie,.true if left is greater than right; otherwise, false.

Dotyczy