FontStretch.Inequality(FontStretch, FontStretch) Operator

Definicja

Oblicza dwa wystąpienia, FontStretch aby określić nierówność.Evaluates two instances of FontStretch to determine inequality.

public:
 static bool operator !=(System::Windows::FontStretch left, System::Windows::FontStretch right);
public static bool operator != (System.Windows.FontStretch left, System.Windows.FontStretch right);
static member op_Inequality : System.Windows.FontStretch * System.Windows.FontStretch -> bool
Public Shared Operator != (left As FontStretch, right As FontStretch) As Boolean

Parametry

left
FontStretch

Pierwsze wystąpienie FontStretch do porównania.The first instance of FontStretch to compare.

right
FontStretch

Drugie wystąpienie FontStretch do porównania.The second instance of FontStretch to compare.

Zwraca

falseJeśli left jest truerówna; w przeciwnym razie,. rightfalse if left is equal to right; otherwise, true.

Dotyczy