FontStretch.LessThanOrEqual(FontStretch, FontStretch) Operator

Definicja

Ocenia dwa wystąpienia, FontStretch aby określić, czy jedno wystąpienie jest mniejsze, czy równe drugiej.

public:
 static bool operator <=(System::Windows::FontStretch left, System::Windows::FontStretch right);
public static bool operator <= (System.Windows.FontStretch left, System.Windows.FontStretch right);
static member ( <= ) : System.Windows.FontStretch * System.Windows.FontStretch -> bool
Public Shared Operator <= (left As FontStretch, right As FontStretch) As Boolean

Parametry

left
FontStretch

Pierwsze wystąpienie do FontStretch porównania.

right
FontStretch

Drugie wystąpienie do FontStretch porównania.

Zwraca

Boolean

true jeśli left wartość jest mniejsza niż lub równa right; falsew przeciwnym razie .

Dotyczy