FontStretches.Condensed Właściwość

Definicja

Określa wąską FontStretchwartość.Specifies a condensed FontStretch.

public:
 static property System::Windows::FontStretch Condensed { System::Windows::FontStretch get(); };
public static System.Windows.FontStretch Condensed { get; }
member this.Condensed : System.Windows.FontStretch
Public Shared ReadOnly Property Condensed As FontStretch

Wartość właściwości

Wartość, która reprezentuje wąską FontStretch.A value that represents a condensed FontStretch.

Uwagi

Condensedreprezentuje 75% normalnego współczynnika proporcji formularza czcionki.Condensed represents 75% of the normal aspect ratio of the font form.

Dotyczy