FontStretches.Condensed Właściwość

Definicja

Określa skondensowany FontStretchelement .

public:
 static property System::Windows::FontStretch Condensed { System::Windows::FontStretch get(); };
public static System.Windows.FontStretch Condensed { get; }
member this.Condensed : System.Windows.FontStretch
Public Shared ReadOnly Property Condensed As FontStretch

Wartość właściwości

FontStretch

Wartość reprezentująca skondensowaną FontStretchwartość .

Uwagi

Condensed reprezentuje 75% normalnego współczynnika proporcji formularza czcionki.

Dotyczy