FontStretches.ExtraCondensed Właściwość

Definicja

Określa bardzo wąskie FontStretch.Specifies an extra-condensed FontStretch.

public:
 static property System::Windows::FontStretch ExtraCondensed { System::Windows::FontStretch get(); };
public static System.Windows.FontStretch ExtraCondensed { get; }
member this.ExtraCondensed : System.Windows.FontStretch
Public Shared ReadOnly Property ExtraCondensed As FontStretch

Wartość właściwości

Wartość, która reprezentuje bardzo wąskie FontStretch.A value that represents an extra-condensed FontStretch.

Uwagi

ExtraCondensedreprezentuje 62,5% normalnego współczynnika proporcji formularza czcionki.ExtraCondensed represents 62.5% of the normal aspect ratio of the font form.

Dotyczy