FontStretches.ExtraExpanded Właściwość

Definicja

Określa dodatkowy-rozwinięty FontStretch.Specifies an extra-expanded FontStretch.

public:
 static property System::Windows::FontStretch ExtraExpanded { System::Windows::FontStretch get(); };
public static System.Windows.FontStretch ExtraExpanded { get; }
member this.ExtraExpanded : System.Windows.FontStretch
Public Shared ReadOnly Property ExtraExpanded As FontStretch

Wartość właściwości

Wartość, która reprezentuje dodatkowy-rozwinięty FontStretch.A value that represents an extra-expanded FontStretch.

Uwagi

ExtraExpandedreprezentuje 150% normalnego współczynnika proporcji formularza czcionki.ExtraExpanded represents 150% of the normal aspect ratio of the font form.

Dotyczy