AutoCompleteStringCollection.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie ciągi z kolekcji.Removes all strings from the collection.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Dotyczy