System.Windows.Forms.Automation Przestrzeń nazw

Zapewnia obsługę klientów automatyzacji interfejsu użytkownika Windows Forms. Provides support for Windows Forms UI Automation clients.

Interfejsy

IAutomationLiveRegion

Zapewnia obsługę regionów na żywo w usłudze Automatyzacja interfejsu użytkownika.Provides support for UI automation live regions.

Wyliczenia

AutomationLiveSetting

Opisuje charakterystykę powiadomienia określonego regionu na żywo.Describes the notification characteristics of a particular live region.

AutomationNotificationKind

Wskazuje typ powiadomienia podczas podnoszenia zdarzenia powiadomienia automatyzacji interfejsu użytkownika.Indicates the type of notification when raising the UI automation notification event.

AutomationNotificationProcessing

Określa kolejność, w której ma zostać przetworzone powiadomienie.Specifies the order in which to process a notification.