BindingContext.UpdateBinding(BindingContext, Binding) Metoda

Definicja

Kojarzy a Binding z nowym BindingContext .Associates a Binding with a new BindingContext.

public:
 static void UpdateBinding(System::Windows::Forms::BindingContext ^ newBindingContext, System::Windows::Forms::Binding ^ binding);
public static void UpdateBinding (System.Windows.Forms.BindingContext newBindingContext, System.Windows.Forms.Binding binding);
static member UpdateBinding : System.Windows.Forms.BindingContext * System.Windows.Forms.Binding -> unit
Public Shared Sub UpdateBinding (newBindingContext As BindingContext, binding As Binding)

Parametry

newBindingContext
BindingContext

Nowy BindingContext do skojarzenia z Binding .The new BindingContext to associate with the Binding.

binding
Binding

BindingDo skojarzenia z nowym BindingContext .The Binding to associate with the new BindingContext.

Uwagi

Ta metoda jest przeznaczona do aktualizacji powiązań składników, które implementują IBindableComponent , gdy ich BindingContext zmiany zostały wprowadzone.This method is intended update the bindings of components that implement IBindableComponent, when their BindingContext changes.

Dotyczy