BindingSource.GetEnumerator Metoda

Definicja

Pobiera moduł wyliczający dla List .Retrieves an enumerator for the List.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public virtual System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Overridable Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

IEnumeratorDla List .An IEnumerator for the List.

Implementuje

Dotyczy