ComboBox.ObjectCollection(ComboBox) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ComboBox.ObjectCollection.Initializes a new instance of ComboBox.ObjectCollection.

public:
 ObjectCollection(System::Windows::Forms::ComboBox ^ owner);
public ObjectCollection (System.Windows.Forms.ComboBox owner);
new System.Windows.Forms.ComboBox.ObjectCollection : System.Windows.Forms.ComboBox -> System.Windows.Forms.ComboBox.ObjectCollection
Public Sub New (owner As ComboBox)

Parametry

owner
ComboBox

ComboBox, Który jest właścicielem tej kolekcji obiektów.The ComboBox that owns this object collection.

Uwagi

Nie można utworzyć wystąpienia tej klasy bez kojarzenia jej z ComboBox kontrolką.An instance of this class cannot be created without associating it with a ComboBox control.

Dotyczy