Control.AutoScrollOffset Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia lokalizację, w której jest przewijany formant ScrollControlIntoView(Control) .Gets or sets where this control is scrolled to in ScrollControlIntoView(Control).

public:
 virtual property System::Drawing::Point AutoScrollOffset { System::Drawing::Point get(); void set(System::Drawing::Point value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Drawing.Point AutoScrollOffset { get; set; }
public virtual System.Drawing.Point AutoScrollOffset { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.AutoScrollOffset : System.Drawing.Point with get, set
member this.AutoScrollOffset : System.Drawing.Point with get, set
Public Overridable Property AutoScrollOffset As Point

Wartość właściwości

Point

PointOkreślanie lokalizacji przewijania.A Point specifying the scroll location. Wartość domyślna to lewy górny róg kontrolki.The default is the upper-left corner of the control.

Atrybuty

Dotyczy