Control.GetAutoSizeMode Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, w jaki sposób formant będzie zachowywać się po włączeniu jego właściwości AutoSize.Retrieves a value indicating how a control will behave when its AutoSize property is enabled.

protected:
 System::Windows::Forms::AutoSizeMode GetAutoSizeMode();
protected System.Windows.Forms.AutoSizeMode GetAutoSizeMode ();
member this.GetAutoSizeMode : unit -> System.Windows.Forms.AutoSizeMode
Protected Function GetAutoSizeMode () As AutoSizeMode

Zwraca

Jedna z wartości AutoSizeMode.One of the AutoSizeMode values.

Dotyczy