Control.PreferredSize Właściwość

Definicja

Pobiera rozmiar prostokątnego obszaru, do którego można dopasować formant.Gets the size of a rectangular area into which the control can fit.

public:
 property System::Drawing::Size PreferredSize { System::Drawing::Size get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Drawing.Size PreferredSize { get; }
public System.Drawing.Size PreferredSize { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.PreferredSize : System.Drawing.Size
member this.PreferredSize : System.Drawing.Size
Public ReadOnly Property PreferredSize As Size

Wartość właściwości

Size

SizeZawierający wysokość i szerokość (w pikselach).A Size containing the height and width, in pixels.

Atrybuty

Dotyczy