Control.RescaleConstantsForDpi(Int32, Int32) Metoda

Definicja

Zapewnia stałe do ponownego skalowania kontrolki po wystąpieniu zmiany DPI.Provides constants for rescaling the control when a DPI change occurs.

protected:
 virtual void RescaleConstantsForDpi(int deviceDpiOld, int deviceDpiNew);
[System.ComponentModel.Browsable(true)]
protected virtual void RescaleConstantsForDpi (int deviceDpiOld, int deviceDpiNew);
protected virtual void RescaleConstantsForDpi (int deviceDpiOld, int deviceDpiNew);
[<System.ComponentModel.Browsable(true)>]
abstract member RescaleConstantsForDpi : int * int -> unit
override this.RescaleConstantsForDpi : int * int -> unit
abstract member RescaleConstantsForDpi : int * int -> unit
override this.RescaleConstantsForDpi : int * int -> unit
Protected Overridable Sub RescaleConstantsForDpi (deviceDpiOld As Integer, deviceDpiNew As Integer)

Parametry

deviceDpiOld
Int32

Wartość DPI przed zmianą.The DPI value prior to the change.

deviceDpiNew
Int32

Wartość DPI po zmianie.The DPI value after the change.

Atrybuty

Dotyczy