Control.ResetBindings Metoda

Definicja

Powoduje, że formant powiązany z BindingSource ponownie odczytuje wszystkie elementy na liście i odświeża wyświetlane wartości.Causes a control bound to the BindingSource to reread all the items in the list and refresh their displayed values.

public:
 void ResetBindings();
public void ResetBindings ();
member this.ResetBindings : unit -> unit
Public Sub ResetBindings ()

Uwagi

Ta metoda nie jest odpowiednia dla tej klasy.This method is not relevant for this class.

Dotyczy

Zobacz też