Control.ResetFont Metoda

Definicja

Resetuje Font Właściwość do wartości domyślnej.Resets the Font property to its default value.

public:
 virtual void ResetFont();
public virtual void ResetFont ();
abstract member ResetFont : unit -> unit
override this.ResetFont : unit -> unit
Public Overridable Sub ResetFont ()

Uwagi

Ta metoda nie jest odpowiednia dla tej klasy.This method is not relevant for this class.

Dotyczy