Control.RtlTranslateLeftRight(LeftRightAlignment) Metoda

Definicja

Konwertuje określony element LeftRightAlignment na odpowiedni LeftRightAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.Converts the specified LeftRightAlignment to the appropriate LeftRightAlignment to support right-to-left text.

protected:
 System::Windows::Forms::LeftRightAlignment RtlTranslateLeftRight(System::Windows::Forms::LeftRightAlignment align);
protected System.Windows.Forms.LeftRightAlignment RtlTranslateLeftRight (System.Windows.Forms.LeftRightAlignment align);
member this.RtlTranslateLeftRight : System.Windows.Forms.LeftRightAlignment -> System.Windows.Forms.LeftRightAlignment
Protected Function RtlTranslateLeftRight (align As LeftRightAlignment) As LeftRightAlignment

Parametry

align
LeftRightAlignment

Jedna z LeftRightAlignment wartości.One of the LeftRightAlignment values.

Zwraca

LeftRightAlignment

Jedna z LeftRightAlignment wartości.One of the LeftRightAlignment values.

Uwagi

Jeśli RightToLeft Właściwość RightToLeft jest ustawiona na No , wartość zwracana jest równa align przekazaniu parametru.If the RightToLeft property of RightToLeft is set to No, the return value is equal to the align parameter passed in.

Dotyczy

Zobacz też