Control.SizeFromClientSize(Size) Metoda

Definicja

Określa rozmiar całego formantu od wysokości i szerokości jego obszaru klienckiego.Determines the size of the entire control from the height and width of its client area.

protected:
 virtual System::Drawing::Size SizeFromClientSize(System::Drawing::Size clientSize);
protected virtual System.Drawing.Size SizeFromClientSize (System.Drawing.Size clientSize);
abstract member SizeFromClientSize : System.Drawing.Size -> System.Drawing.Size
override this.SizeFromClientSize : System.Drawing.Size -> System.Drawing.Size
Protected Overridable Function SizeFromClientSize (clientSize As Size) As Size

Parametry

clientSize
Size

SizeWartość reprezentująca wysokość i szerokość obszaru klienckiego kontrolki.A Size value representing the height and width of the control's client area.

Zwraca

Size

SizeWartość reprezentująca wysokość i szerokość całej kontrolki.A Size value representing the height and width of the entire control.

Dotyczy