DataGridViewCell.OnDataGridViewChanged Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy zostanie zmieniona właściwość DataGridView komórki.Called when the DataGridView property of the cell changes.

protected:
 override void OnDataGridViewChanged();
protected override void OnDataGridViewChanged ();
override this.OnDataGridViewChanged : unit -> unit
Protected Overrides Sub OnDataGridViewChanged ()

Dotyczy

Zobacz też