DataGridViewCell.OwningColumn Właściwość

Definicja

Pobiera kolumnę, która zawiera tę komórkę.Gets the column that contains this cell.

public:
 property System::Windows::Forms::DataGridViewColumn ^ OwningColumn { System::Windows::Forms::DataGridViewColumn ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.DataGridViewColumn OwningColumn { get; }
member this.OwningColumn : System.Windows.Forms.DataGridViewColumn
Public ReadOnly Property OwningColumn As DataGridViewColumn

Wartość właściwości

DataGridViewColumn, która zawiera komórkę, lub null, jeśli komórka nie znajduje się w kolumnie.The DataGridViewColumn that contains the cell, or null if the cell is not in a column.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też