DataGridViewElement.RaiseCellContentDoubleClick(DataGridViewCellEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie CellContentDoubleClick.Raises the CellContentDoubleClick event.

protected:
 void RaiseCellContentDoubleClick(System::Windows::Forms::DataGridViewCellEventArgs ^ e);
protected void RaiseCellContentDoubleClick (System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs e);
member this.RaiseCellContentDoubleClick : System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs -> unit
Protected Sub RaiseCellContentDoubleClick (e As DataGridViewCellEventArgs)

Parametry

e
DataGridViewCellEventArgs

DataGridViewCellEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A DataGridViewCellEventArgs that contains the event data.

Dotyczy

Zobacz też