AntiAliasingStyles Wyliczenie

Definicja

Określa opcje wygładzania wykresu.Specifies the anti-aliasing options for the chart.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class AntiAliasingStyles
[System.Flags]
public enum AntiAliasingStyles
[<System.Flags>]
type AntiAliasingStyles = 
Public Enum AntiAliasingStyles
Dziedziczenie
AntiAliasingStyles
Atrybuty

Pola

All 3

Korzystanie z wygładzania dla tekstu i grafiki.Use anti-aliasing for text and graphics.

Graphics 2

Używaj wygładzania, gdy rysujesz elementy podstawowe grafiki, takie jak okręgi lub prostokąty.Use anti-aliasing when drawing graphics primitives such as circles or rectangles.

None 0

Nie należy używać wygładzania.Do not use anti-aliasing.

Text 1

Używaj wygładzania podczas rysowania tekstu.Use anti-aliasing when drawing text.

Dotyczy