AreaAlignmentStyles Wyliczenie

Definicja

Określa style wyrównania obszarów wykresu.Specifies the alignment styles of chart areas.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class AreaAlignmentStyles
[System.Flags]
public enum AreaAlignmentStyles
[<System.Flags>]
type AreaAlignmentStyles = 
Public Enum AreaAlignmentStyles
Dziedziczenie
AreaAlignmentStyles
Atrybuty

Pola

All 15

Obszary wykresu są wyrównane przy użyciu wszystkich wartości.Chart areas are aligned using all values.

AxesView 4

Obszary wykresu są wyrównane według ich widoku danych.Chart areas are aligned by their data view.

Cursor 8

Obszary wykresu są wyrównane przy użyciu ich kursorów.Chart areas are aligned using their cursors.

None 0

Obszary wykresu nie są automatycznie wyrównane.Chart areas are not automatically aligned.

PlotPosition 2

Obszary wykresu są wyrównane według ich wewnętrznej pozycji kreślenia.Chart areas are aligned by their inner plot position.

Position 1

Obszary wykresu są wyrównane według położenia obszaru wykresu.Chart areas are aligned by the chart area position.

Dotyczy