PointSortOrder Wyliczenie

Definicja

Wskazuje, czy kolejność sortowania punktów danych jest rosnąca, czy malejąca.Indicates whether the sort order for data points is ascending or descending.

public enum class PointSortOrder
public enum PointSortOrder
type PointSortOrder = 
Public Enum PointSortOrder
Dziedziczenie
PointSortOrder

Pola

Ascending 0

Rosnąca kolejność sortowania, czyli najmniejsza do największych wartości.Ascending sort order, that is, smallest to largest values.

Descending 1

Malejący porządek sortowania, czyli największe do najmniejszych wartości.Descending sort order, that is, largest to smallest values.

Uwagi

PointSortOrderWyliczenie reprezentuje kolejność wykonywania sortowania na wartościach punktów danych.The PointSortOrder enumeration represents the order of the sort to be performed on data point values. Jest używana z Sort definicjami metod w DataManipulator klasie, która zawiera pointSortOrder parametr.It is used with the Sort method definitions in the DataManipulator class that include a pointSortOrder parameter.

Dotyczy