AxImporter.Options.silentMode Pole

Definicja

Określa, czy kompilować w trybie dyskretnym, który generuje mniej wyświetlanych informacji w czasie kompilacji.Specifies whether to compile in silent mode, which generates less displayed information at compile time.

public: bool silentMode;
public bool silentMode;
val mutable silentMode : bool
Public silentMode As Boolean 

Wartość pola

Boolean

Uwagi

Domyślnie to pole jest ustawione na false .By default, this field is set to false.

Dotyczy