ThemedScrollbarWindow Struktura

Definicja

Reprezentuje okno i wartość wskazującą, w jaki sposób paski przewijania mają być wyświetlane w programie Visual Studio Designer.Represents a window and a value that indicates how its scrollbars should be themed when displayed in the Visual Studio designer.

public value class ThemedScrollbarWindow
public struct ThemedScrollbarWindow
type ThemedScrollbarWindow = struct
Public Structure ThemedScrollbarWindow
Dziedziczenie
ThemedScrollbarWindow

Pola

Handle

Uchwyt okna.The window handle.

Mode

Wartość wskazująca, w jaki sposób paski przewijania okien mają być wyświetlane w programie Visual Studio Designer.A value that indicates how the window scrollbars should be themed when displayed in the Visual Studio designer.

Dotyczy