Keys Wyliczenie

Definicja

Określa kody i Modyfikatory kluczy.Specifies key codes and modifiers.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class Keys
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Forms.KeysConverter))]
[System.Flags]
public enum Keys
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Forms.KeysConverter))]
[System.Flags]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum Keys
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Forms.KeysConverter))>]
[<System.Flags>]
type Keys = 
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Forms.KeysConverter))>]
[<System.Flags>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Keys = 
Public Enum Keys
Dziedziczenie
Atrybuty

Pola

A 65

Klucz A.The A key.

Add 107

Dodaj klucz.The add key.

Alt 262144

Klawisz modyfikujący ALT.The ALT modifier key.

Apps 93

Klucz aplikacji (Microsoft Natural Keyboard).The application key (Microsoft Natural Keyboard).

Attn 246

Klucz ATTN.The ATTN key.

B 66

Klucz B.The B key.

Back 8

Klawisz Backspace.The BACKSPACE key.

BrowserBack 166

Klucz wsteczny przeglądarki.The browser back key.

BrowserFavorites 171

Klucz Ulubione przeglądarki.The browser favorites key.

BrowserForward 167

Klucz przeglądarki do przodu.The browser forward key.

BrowserHome 172

Klucz macierzysty przeglądarki.The browser home key.

BrowserRefresh 168

Klawisz Refresh przeglądarki.The browser refresh key.

BrowserSearch 170

Klucz wyszukiwania przeglądarki.The browser search key.

BrowserStop 169

Klawisz zatrzymania przeglądarki.The browser stop key.

C 67

Klucz języka C.The C key.

Cancel 3

Klucz anulowania.The CANCEL key.

Capital 20

Klucz Caps Lock.The CAPS LOCK key.

CapsLock 20

Klucz Caps Lock.The CAPS LOCK key.

Clear 12

CZYSTY klucz.The CLEAR key.

Control 131072

Klawisz modyfikujący CTRL.The CTRL modifier key.

ControlKey 17

Klawisz CTRL.The CTRL key.

Crsel 247

Klucz CRSEL.The CRSEL key.

D 68

Klawisz D.The D key.

D0 48

Klucz 0.The 0 key.

D1 49

Klucz 1.The 1 key.

D2 50

Klucz 2.The 2 key.

D3 51

Klucz 3.The 3 key.

D4 52

4 klucz.The 4 key.

D5 53

Klucz 5.The 5 key.

D6 54

Klucz 6.The 6 key.

D7 55

Klucz 7.The 7 key.

D8 56

Klucz 8.The 8 key.

D9 57

Klucz 9.The 9 key.

Decimal 110

Klucz dziesiętny.The decimal key.

Delete 46

Klawisz DEL.The DEL key.

Divide 111

Klawisz podziału.The divide key.

Down 40

Klawisz Strzałka w dół.The DOWN ARROW key.

E 69

Klawisz E.The E key.

End 35

Klucz końcowy.The END key.

Enter 13

Klawisz ENTER.The ENTER key.

EraseEof 249

WYMAZYWAnie klucza EOF.The ERASE EOF key.

Escape 27

Klawisz ESC.The ESC key.

Execute 43

Wykonaj klucz.The EXECUTE key.

Exsel 248

Klucz EXSEL.The EXSEL key.

F 70

Klawisz F.The F key.

F1 112

Klawisz F1.The F1 key.

F10 121

Klawisz F10.The F10 key.

F11 122

Klawisz F11.The F11 key.

F12 123

Klawisz F12.The F12 key.

F13 124

Klucz F13.The F13 key.

F14 125

Klucz F14.The F14 key.

F15 126

Klucz F15.The F15 key.

F16 127

Klucz F16.The F16 key.

F17 128

Klucz F17.The F17 key.

F18 129

Klucz F18.The F18 key.

F19 130

Klucz F19.The F19 key.

F2 113

Klawisz F2.The F2 key.

F20 131

Klucz F20.The F20 key.

F21 132

Klucz F21.The F21 key.

F22 133

Klucz F22.The F22 key.

F23 134

Klucz F23.The F23 key.

F24 135

Klucz F24.The F24 key.

F3 114

Klawisz F3.The F3 key.

F4 115

Klawisz F4.The F4 key.

F5 116

Klawisz F5.The F5 key.

F6 117

Klawisz F6.The F6 key.

F7 118

Klawisz F7.The F7 key.

F8 119

Klawisz F8.The F8 key.

F9 120

Klawisz F9.The F9 key.

FinalMode 24

Klucz trybu końcowego edytora IME.The IME final mode key.

G 71

Klucz G.The G key.

H 72

Klawisz H.The H key.

HanguelMode 21

Klucz trybu Hanguel edytora IME.The IME Hanguel mode key. (utrzymywane pod kątem zgodności; Użyj HangulMode )(maintained for compatibility; use HangulMode)

HangulMode 21

Klucz trybu Hangul języka IME.The IME Hangul mode key.

HanjaMode 25

Klucz trybów edytora IME.The IME Hanja mode key.

Help 47

Klucz pomocy.The HELP key.

Home 36

Klucz główny.The HOME key.

I 73

Klawisz I.The I key.

IMEAccept 30

Klucz akceptacji edytora IME zastępuje IMEAceept .The IME accept key, replaces IMEAceept.

IMEAceept 30

Klucz akceptowania edytora IME.The IME accept key. Przestarzałe, użyj IMEAccept zamiast niego.Obsolete, use IMEAccept instead.

IMEConvert 28

Klucz konwersji edytora IME.The IME convert key.

IMEModeChange 31

Tryb IME Zmień klucz.The IME mode change key.

IMENonconvert 29

Klucz edytora IME.The IME nonconvert key.

Insert 45

Klucz INS.The INS key.

J 74

Klawisz k.The J key.

JunjaMode 23

Klucz trybu Junja edytora IME.The IME Junja mode key.

K 75

Klucz K.The K key.

KanaMode 21

Klucz trybu kana edytora IME.The IME Kana mode key.

KanjiMode 25

Klucz trybu IME kanji.The IME Kanji mode key.

KeyCode 65535

Maska bitów służąca do wyodrębniania kodu klucza z wartości klucza.The bitmask to extract a key code from a key value.

L 76

Klawisz L.The L key.

LaunchApplication1 182

Uruchom aplikację jeden klucz.The start application one key.

LaunchApplication2 183

Uruchom aplikację dwa klucz.The start application two key.

LaunchMail 180

Klucz poczty uruchamiania.The launch mail key.

LButton 1

Lewym przyciskiem myszy.The left mouse button.

LControlKey 162

Lewy klawisz CTRL.The left CTRL key.

Left 37

Klawisz Strzałka w lewo.The LEFT ARROW key.

LineFeed 10

Klawisz WYSUWU wiersza.The LINEFEED key.

LMenu 164

Lewy klawisz ALT.The left ALT key.

LShiftKey 160

Lewy klawisz SHIFT.The left SHIFT key.

LWin 91

Lewy klawisz logo systemu Windows (Microsoft Natural Keyboard).The left Windows logo key (Microsoft Natural Keyboard).

M 77

Klawisz M.The M key.

MButton 4

Środkowy przycisk myszy (mysz z trzema przyciskami).The middle mouse button (three-button mouse).

MediaNextTrack 176

Klucz następnej ścieżki nośnika.The media next track key.

MediaPlayPause 179

Klucz pauzy odtwarzania nośnika.The media play pause key.

MediaPreviousTrack 177

Poprzedni klucz śledzenia nośnika.The media previous track key.

MediaStop 178

Klucz zatrzymania nośnika.The media Stop key.

Menu 18

Klawisz ALT.The ALT key.

Modifiers -65536

Maska bitów służąca do wyodrębniania modyfikatorów z wartości klucza.The bitmask to extract modifiers from a key value.

Multiply 106

Mnożenie klucza.The multiply key.

N 78

Klawisz N.The N key.

Next 34

Klawisz PAGE DOWN.The PAGE DOWN key.

NoName 252

Stała zarezerwowana do użytku w przyszłości.A constant reserved for future use.

None 0

Nie naciśnięto klawisza.No key pressed.

NumLock 144

Klawisz NUM LOCK.The NUM LOCK key.

NumPad0 96

Klawisz 0 na klawiaturze numerycznej.The 0 key on the numeric keypad.

NumPad1 97

Klawisz 1 na klawiaturze numerycznej.The 1 key on the numeric keypad.

NumPad2 98

Klawisz 2 na klawiaturze numerycznej.The 2 key on the numeric keypad.

NumPad3 99

Klawisz 3 na klawiaturze numerycznej.The 3 key on the numeric keypad.

NumPad4 100

Klawisz 4 na klawiaturze numerycznej.The 4 key on the numeric keypad.

NumPad5 101

Klawisz 5 na klawiaturze numerycznej.The 5 key on the numeric keypad.

NumPad6 102

Klawisz 6 na klawiaturze numerycznej.The 6 key on the numeric keypad.

NumPad7 103

Klawisz 7 na klawiaturze numerycznej.The 7 key on the numeric keypad.

NumPad8 104

Klawisz 8 na klawiaturze numerycznej.The 8 key on the numeric keypad.

NumPad9 105

Klawisz 9 na klawiaturze numerycznej.The 9 key on the numeric keypad.

O 79

Klucz O.The O key.

Oem1 186

Klucz OEM 1.The OEM 1 key.

Oem102 226

Klucz OEM 102.The OEM 102 key.

Oem2 191

Klucz OEM 2.The OEM 2 key.

Oem3 192

Klucz OEM 3.The OEM 3 key.

Oem4 219

Klucz OEM 4.The OEM 4 key.

Oem5 220

Klucz OEM 5.The OEM 5 key.

Oem6 221

Klucz OEM 6.The OEM 6 key.

Oem7 222

Klucz producenta OEM 7.The OEM 7 key.

Oem8 223

Klucz OEM 8.The OEM 8 key.

OemBackslash 226

Nawias kątowy producenta OEM lub klawisz ukośnika odwrotnego na klawiaturze klawiszowej RT 102.The OEM angle bracket or backslash key on the RT 102 key keyboard.

OemClear 254

CZYSTY klucz.The CLEAR key.

OemCloseBrackets 221

Klucz nawiasu zamykającego OEM na standardowej klawiaturze US.The OEM close bracket key on a US standard keyboard.

Oemcomma 188

Klucz przecinek OEM na dowolnym klawiaturze kraju/regionu.The OEM comma key on any country/region keyboard.

OemMinus 189

Klucz OEM minus na dowolnym klawiaturze kraju/regionu.The OEM minus key on any country/region keyboard.

OemOpenBrackets 219

Klawisza otwierającego nawiasu OEM na standardowej klawiaturze US.The OEM open bracket key on a US standard keyboard.

OemPeriod 190

Klucz okresu OEM na dowolnym klawiaturze kraju/regionu.The OEM period key on any country/region keyboard.

OemPipe 220

Klucz potoku OEM na standardowej klawiaturze US.The OEM pipe key on a US standard keyboard.

Oemplus 187

Klucz OEM Plus na dowolnym klawiaturze kraju/regionu.The OEM plus key on any country/region keyboard.

OemQuestion 191

Klucz zapytania OEM na standardowej klawiaturze US.The OEM question mark key on a US standard keyboard.

OemQuotes 222

Klucz pojedynczego producenta OEM/podwójny cudzysłów na standardowej klawiaturze US.The OEM singled/double quote key on a US standard keyboard.

OemSemicolon 186

Klucz średnika OEM na standardowej klawiaturze US.The OEM Semicolon key on a US standard keyboard.

Oemtilde 192

Klawisz tyldy OEM na standardowej klawiaturze US.The OEM tilde key on a US standard keyboard.

P 80

Klawisz P.The P key.

Pa1 253

Klucz PA1.The PA1 key.

Packet 231

Służy do przekazywania znaków Unicode, tak jakby były naciśnięciami klawiszy.Used to pass Unicode characters as if they were keystrokes. Wartość klucza pakietu jest dolną częścią 32-bitowej wartości klucza wirtualnego używanej w metodach wprowadzania bez klawiatury.The Packet key value is the low word of a 32-bit virtual-key value used for non-keyboard input methods.

PageDown 34

Klawisz PAGE DOWN.The PAGE DOWN key.

PageUp 33

Klawisz PAGE UP.The PAGE UP key.

Pause 19

Klucz PAUZy.The PAUSE key.

Play 250

Klucz odtwarzania.The PLAY key.

Print 42

Klawisz wydruku.The PRINT key.

PrintScreen 44

Klawisz ekranu wydruku.The PRINT SCREEN key.

Prior 33

Klawisz PAGE UP.The PAGE UP key.

ProcessKey 229

Klucz klucza procesu.The PROCESS KEY key.

Q 81

Klawisz Q.The Q key.

R 82

Klawisz R.The R key.

RButton 2

Prawy przycisk myszy.The right mouse button.

RControlKey 163

Prawy klawisz CTRL.The right CTRL key.

Return 13

Klucz powrotu.The RETURN key.

Right 39

Klawisz Strzałka w prawo.The RIGHT ARROW key.

RMenu 165

Prawy klawisz ALT.The right ALT key.

RShiftKey 161

Prawy klawisz SHIFT.The right SHIFT key.

RWin 92

Właściwy klucz logo systemu Windows (Microsoft Natural Keyboard).The right Windows logo key (Microsoft Natural Keyboard).

S 83

Klucz S.The S key.

Scroll 145

Klawisz SCROLL LOCK.The SCROLL LOCK key.

Select 41

Wybierz klucz.The SELECT key.

SelectMedia 181

Wybierz klucz nośnika.The select media key.

Separator 108

Klucz separatora.The separator key.

Shift 65536

Klawisz modyfikujący SHIFT.The SHIFT modifier key.

ShiftKey 16

Klawisz SHIFT.The SHIFT key.

Sleep 95

Klucz uśpienia komputera.The computer sleep key.

Snapshot 44

Klawisz ekranu wydruku.The PRINT SCREEN key.

Space 32

Klawisz spacji.The SPACEBAR key.

Subtract 109

Klucz odejmowania.The subtract key.

T 84

Klawisz T.The T key.

Tab 9

Klawisz TAB.The TAB key.

U 85

Klawisz U.The U key.

Up 38

Klawisz Strzałka w górę.The UP ARROW key.

V 86

Klawisz V.The V key.

VolumeDown 174

Klawisz w dół woluminu.The volume down key.

VolumeMute 173

Klucz wyciszenia woluminu.The volume mute key.

VolumeUp 175

Klawisza w górę.The volume up key.

W 87

W kluczu.The W key.

X 88

Klawisza X.The X key.

XButton1 5

Pierwszy przycisk myszy x (mysz z pięcioma przyciskami).The first x mouse button (five-button mouse).

XButton2 6

Drugi przycisk myszy x (mysz z pięcioma przyciskami).The second x mouse button (five-button mouse).

Y 89

Klawisz Y.The Y key.

Z 90

Klawisz Z.The Z key.

Zoom 251

Klawisz powiększenia.The ZOOM key.

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa KeyDown zdarzenia do określenia typu znaku wprowadzonego w kontrolce.The following code example uses the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.

  // Boolean flag used to determine when a character other than a number is entered.
private:
  bool nonNumberEntered;

  // Handle the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.
  void textBox1_KeyDown( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::KeyEventArgs^ e )
  {
   // Initialize the flag to false.
   nonNumberEntered = false;

   // Determine whether the keystroke is a number from the top of the keyboard.
   if ( e->KeyCode < Keys::D0 || e->KeyCode > Keys::D9 )
   {
     // Determine whether the keystroke is a number from the keypad.
     if ( e->KeyCode < Keys::NumPad0 || e->KeyCode > Keys::NumPad9 )
     {
      // Determine whether the keystroke is a backspace.
      if ( e->KeyCode != Keys::Back )
      {
        // A non-numerical keystroke was pressed.
        // Set the flag to true and evaluate in KeyPress event.
        nonNumberEntered = true;
      }
     }
   }
   //If shift key was pressed, it's not a number.
   if (Control::ModifierKeys == Keys::Shift) {
     nonNumberEntered = true;
   }
  }

  // This event occurs after the KeyDown event and can be used to prevent
  // characters from entering the control.
  void textBox1_KeyPress( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::KeyPressEventArgs^ e )
  {
   // Check for the flag being set in the KeyDown event.
   if ( nonNumberEntered == true )
   {     // Stop the character from being entered into the control since it is non-numerical.
     e->Handled = true;
   }
  }
// Boolean flag used to determine when a character other than a number is entered.
private bool nonNumberEntered = false;

// Handle the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.
private void textBox1_KeyDown(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
{
  // Initialize the flag to false.
  nonNumberEntered = false;

  // Determine whether the keystroke is a number from the top of the keyboard.
  if (e.KeyCode < Keys.D0 || e.KeyCode > Keys.D9)
  {
    // Determine whether the keystroke is a number from the keypad.
    if (e.KeyCode < Keys.NumPad0 || e.KeyCode > Keys.NumPad9)
    {
      // Determine whether the keystroke is a backspace.
      if(e.KeyCode != Keys.Back)
      {
        // A non-numerical keystroke was pressed.
        // Set the flag to true and evaluate in KeyPress event.
        nonNumberEntered = true;
      }
    }
  }
  //If shift key was pressed, it's not a number.
  if (Control.ModifierKeys == Keys.Shift) {
    nonNumberEntered = true;
  }
}

// This event occurs after the KeyDown event and can be used to prevent
// characters from entering the control.
private void textBox1_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)
{
  // Check for the flag being set in the KeyDown event.
  if (nonNumberEntered == true)
  {
    // Stop the character from being entered into the control since it is non-numerical.
    e.Handled = true;
  }
}

 ' Boolean flag used to determine when a character other than a number is entered.
 Private nonNumberEntered As Boolean = False


 ' Handle the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.
 Private Sub textBox1_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) _
   Handles textBox1.KeyDown
   ' Initialize the flag to false.
   nonNumberEntered = False
  
   ' Determine whether the keystroke is a number from the top of the keyboard.
   If e.KeyCode < Keys.D0 OrElse e.KeyCode > Keys.D9 Then
     ' Determine whether the keystroke is a number from the keypad.
     If e.KeyCode < Keys.NumPad0 OrElse e.KeyCode > Keys.NumPad9 Then
       ' Determine whether the keystroke is a backspace.
       If e.KeyCode <> Keys.Back Then
         ' A non-numerical keystroke was pressed. 
         ' Set the flag to true and evaluate in KeyPress event.
         nonNumberEntered = True
       End If
     End If
   End If
   'If shift key was pressed, it's not a number.
   If Control.ModifierKeys = Keys.Shift Then
     nonNumberEntered = true
   End If
 End Sub


 ' This event occurs after the KeyDown event and can be used 
 ' to prevent characters from entering the control.
 Private Sub textBox1_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) _
   Handles textBox1.KeyPress
   ' Check for the flag being set in the KeyDown event.
   If nonNumberEntered = True Then
     ' Stop the character from being entered into the control since it is non-numerical.
     e.Handled = True
   End If
 End Sub

Uwagi

KeysKlasa zawiera stałe do przetwarzania danych wejściowych z klawiatury.The Keys class contains constants for processing keyboard input. Elementy członkowskie wyliczenia kluczy składają się z kodu klucza i zestawu modyfikatorów połączonych w jedną wartość całkowitą.The members of the Keys enumeration consist of a key code and a set of modifiers combined into a single integer value. W interfejsie API systemu Win32, wartość klucza ma dwie połowy, z niewielkimi bitami zawierającymi kod klucza (który jest taki sam jak kod klucza wirtualnego systemu Windows), a bity o niskiej kolejności reprezentujące Modyfikatory klawiszy, takie jak SHIFT, CONTROL i ALT.In the Win32 application programming interface (API) a key value has two halves, with the high-order bits containing the key code (which is the same as a Windows virtual key code), and the low-order bits representing key modifiers such as the SHIFT, CONTROL, and ALT keys.

Ostrzeżenie

Nie używaj wartości w tym wyliczeniu dla połączonych operacji bitowych.Do not use the values in this enumeration for combined bitwise operations. Wartości w wyliczeniu nie wykluczają się wzajemnie.The values in the enumeration are not mutually exclusive.

Uwaga

To wyliczenie nie umożliwia sprawdzenia, czy klucze Caps Lock lub NUM LOCK są obecnie aktywowane.This enumeration provides no way to test whether the CAPS LOCK or NUM LOCK keys are currently activated. Aby określić, czy te klucze są aktywowane, można użyć jednej z następujących metod:You can use one of the following techniques to determine if these keys are activated:

 • Wywoływanie IsKeyLocked metody Control klasy.Call the IsKeyLocked method of the Control class.

 • W celu zapewnienia precyzyjnej kontroli Użyj funkcji interfejsu API systemu Windows GetKeyState , GetAsyncKeyState lub GetKeyboardState zdefiniowanych w user32.dll, aby to zrobić.For finer control, use the Windows API functions GetKeyState, GetAsyncKeyState, or GetKeyboardState defined in user32.dll, to do this. Aby uzyskać więcej informacji na temat wywoływania funkcji natywnych, zobacz wykorzystywanie niezarządzanych funkcji DLL.For more information about calling native functions, see Consuming Unmanaged DLL Functions.

W poniższej tabeli przedstawiono wartości kodów kluczy reprezentowane przez dwie wartości wyliczane, reprezentujące zarówno klucze producenta oryginalnego sprzętu (OEM), jak i bardziej specyficzne skojarzenia klawiatury amerykańskiej.The following table shows the key code values represented by two enumerated values, representing both the general original equipment manufacturer (OEM) keys and the more specific U.S.-keyboard associations.

Wartość szesnastkowaHexadecimal value Klawiatura amerykańskaU.S. keyboard Producent OEMGeneral OEM
BABA OemSemicolonOemSemicolon Oem1Oem1
BFBF OemQuestionOemQuestion Oem2Oem2
C0C0 OemtildeOemtilde Oem3Oem3
DBDB OemOpenBracketsOemOpenBrackets Oem4Oem4
DCDC OemPipeOemPipe Oem5Oem5
DDDD OemCloseBracketsOemCloseBrackets Oem6Oem6
DEDE OemQuotesOemQuotes Oem7Oem7
PunktuE2 OemBackslashOemBackslash Oem102Oem102

Przestroga

Dla .NET Framework 2,0 dodano element członkowski IMEAccept, który zastępuje poprzedni wpis, IMEAceept, który został wpisany nieprawidłowo.For the .NET Framework 2.0, a member IMEAccept was added that supersedes the previous entry, IMEAceept, which was spelled incorrectly. Starsza wersja została zachowana w celu zapewnienia zgodności z poprzednią wersją, ale może zostać usunięta w przyszłych wersjach .NET FrameworkThe older version has been retained for backward compatibility, but it may be deleted in future versions of the .NET Framework

Dotyczy

Zobacz też